• B V Transport & Service
  • B V Transport & Service

“บริษัท บีวี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้ใจจากบริษัทลูกค้าชั้นนำ ให้โอกาส และใช้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง ด้วยความเชื่อมั่น และมั่นใจ ต่อการส่งมอบสินค้าที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของสินค้าทุกรายการ เป็นระยะเวลายาวนาน”

ก. รถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน

ก. รถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท  4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน

          บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้ 1.จำนวนรถยนต์ มากกว่า 25 คัน ...อ่านต่อ

ข. รถยนต์บรรทุก ประเภท 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน

ข. รถยนต์บรรทุก ประเภท  6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน

     บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกประเภท 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้ 1.จำนวนรถยนต์มากกว่า 30 คัน 2.ความสามารถบรรทุกสิ...อ่านต่อ

ค. รถยนต์บรรทุก ประเภท 6 ล้อ จัมโบ้ ขนาดบรรทุก 5 ตัน

ค. รถยนต์บรรทุก ประเภท  6 ล้อ จัมโบ้ ขนาดบรรทุก 5 ตัน

    บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกประเภท 6 ล้อ จัมโบ้ ขนาดบรรทุก 5 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้ 1.จำนวนรถ มากว่า 20 คัน  2.ความสามารถบรรทุ...อ่านต่อ

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

       บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของการให้การบริการ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 โดย  BISMAN International Co., LTD (BSI.)  
      พนักงานทุกคนของบริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความใส่ใจ มีความเข้มงวด และมีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015
 

 

บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรอง
“มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” จากกรมการขนส่งทางบก

 

บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด
         “บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าอย่างมืออาชีพที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

 
 


ระบบ GPS กำกับ ติดตามและตรวจสอบการเดินทางขนส่ง DTC

      บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกในการบริการขนส่งสินค้าด้วยระบบดาวเทียม (ระบบ GPS ; Glolal Poritioning System) ในรถยนต์ทุกคันของบริษัท เพื่อการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเดินทาง ขนส่งสินค้า ตลอดเส้นทางการเดินทาง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นรับบรรทุกสินค้า กระทั่งถึงสถานที่เป้าหมายส่งมอบสินค้า ให้กับลูกค้า


      ด้วยระบบ GPS ที่ใช้โปรแกรม SWR-Monitor Evolution รายงานข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกตามสภาพจริง ณ เวลาปัจจุบัน (Real Time) อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ต่อการได้รับมอบสินค้าที่ตรงเวลา และอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ของทุกรายการสินค้า

" พนักงานของ บี.วี. พร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ทุกรายการ "
 บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด และพนักงานของบริษัททุกคน

 “มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ด้วยความตระหนักต่อความปลอดภัย  ความถูกต้อง  ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ และด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย”