ร่วมอวยพร วัยคล้ายวันเกิด คุณวิรัตน์ ยั่งยืน ผู้บริหาร บริษัท บีวี ทรานสปอร์ตแอนด์ เซอร์วิสจำกัด
By : admin | Date : 2015-03-24 13:24 | View : 1786

ร่วมอวยพร  วัยคล้ายวันเกิด  คุณวิรัตน์  ยั่งยืน  ผู้บริหาร  บริษัท บีวี ทรานสปอร์ตแอนด์ เซอร์วิสจำกัด ร่วมอวยพร  วัยคล้ายวันเกิด  คุณวิรัตน์  ยั่งยืน  ผู้บริหาร  บริษัท บีวี ทรานสปอร์ตแอนด์ เซอร์วิสจำกัด  Read more
News and Events - BV Transport
By : admin | Date : 2015-03-22 23:41 | View : 1744

News and Events - BV Transport News and Events - BV Transport  Read more

1


บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด และพนักงานของบริษัททุกคน

 “มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ด้วยความตระหนักต่อความปลอดภัย  ความถูกต้อง  ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ และด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย”