ร่วมอวยพร วัยคล้ายวันเกิด คุณวิรัตน์ ยั่งยืน ผู้บริหาร บริษัท บีวี ทรานสปอร์ตแอนด์ เซอร์วิสจำกัด
By : admin | Date : 2015-03-24 13:24 | View : 1784

ร่วมอวยพร  วัยคล้ายวันเกิด  คุณวิรัตน์  ยั่งยืน  ผู้บริหาร  บริษัท บีวี ทรานสปอร์ตแอนด์ เซอร์วิสจำกัด
Comment


บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด และพนักงานของบริษัททุกคน

 “มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ด้วยความตระหนักต่อความปลอดภัย  ความถูกต้อง  ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ และด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย”