ก. รถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน

          บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้

1.จำนวนรถยนต์ มากกว่า 25 คัน
2.ความสามารถบรรทุกสินค้า
   (1) ความกว้าง                    =  1.50   เมตร
   (2) ความยาว                      =  2.20   เมตร
   (3) ความสูง                        =  1.60   เมตร
   (4) ปริมาตรกระบะบรรทุก     = 5.28  ลูกบาศก์เมตร
 3.สามารถการรับน้ำหนักบรรทุกได้ 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)
 4.ทุนประกันสินค้าและคุ้มครองควาเสียหายของสินค้ามูลค่าสูงสุด ที่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ต่อเที่ยวต่อคัน

" จิตบริการ  ปลอดภัย  ตรงเวลา  และคุ้มครองสินค้าทุกรายการ "


บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด และพนักงานของบริษัททุกคน

 “มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ด้วยความตระหนักต่อความปลอดภัย  ความถูกต้อง  ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ และด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย”