ข. รถยนต์บรรทุก ประเภท 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน

     บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกประเภท 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้

1.จำนวนรถยนต์มากกว่า 30 คัน
2.ความสามารถบรรทุกสินค้า
   (1) ความกว้าง                     =  2.40  เมตร
   (2) ความยาว                       =  7.20   เมตร
   (3) ความสูง                         =  2.40   เมตร
   (4) ปริมาตรกระบะบรรทุก      =  41.47 ลูกบาศก์เมตร
3. สามารถการรับน้ำหนักบรรทุกได้ 5 ตัน (5,000  กิโลกรัม)
4. ทุนประกันสินค้าและคุ้มครองความเสียหายของสินค้ามูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อเที่ยวต่อคัน


" จิตบริการ  ปลอดภัย  ตรงเวลา  และคุ้มครองสินค้าทุกรายการ "


บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด และพนักงานของบริษัททุกคน

 “มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ด้วยความตระหนักต่อความปลอดภัย  ความถูกต้อง  ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ และด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย”